Osallistun säännöllisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, tässä joitain esimerkkejä:

"Aktiivimalli heikentää työehtoja" - Yle Uutiset 30.3.2018

"Aktiivimalli rankaisee työttömyydestä" - Yle TV-nytt, 28.3.2018

"Sosiaaliturvan uudistaminen tarpeellista" Yle Aktuellt 17, 28.3.2018

"Hallitus jatkaa uusliberaalisa työlilsyyspolitiikkaa" - Vihreä lanka, 12.2.2018

"Miehillä on valta työmarkkinoilla" - Svenska Yle, Aktuellt 17, 6.2.2018

"Aktiivimalli perustuu uusliberalismiin" - MTV3, Huomenta Suomi, 10.1.2018

"Onko Suomi pohjoismainen hyvinvointivaltio?" - Svenska Yle, föredragsmaraton, 26.9.2017

"Lisäisikö perustulo hyvinvointia?" - Suomenmaa, 14.10.2016

"Hoivamarkkinoilla kilpailun tulisi olla tasavertaista" -Svenska Yle, 5.10.2016

"Kunnat käyttävät rahansa pääosin hyviin tarkoituksiin" - Svenska Yle, 29.9.2016

"Kuinka köyhyydestä ja eriarvoisuudesta päästään eroon" - Keskustan pao-työryhmä, kevät 2016

"Kaupunkien sisäinen eriarvoistuminen torjuttava" - Svenska Yle, 28.5.2016

"Sosiaaliturvan asiakkaat tarvitsevat empatiaa" - Spotlight, Svenska Yle, 22.5.2016

"Tasavertainen kilpailu edellyttää reilua verotusta" - Helsingin Sanomat, Mielipide, 9.4.2016

"Reilu vero-sertifikaatti voisi lisätä oikeudenmukaisuutta" - Svenska Yle, 5.4.2016

"SOTE-uudistuksessa on kyse vallasta ja rahasta" - Yle Fem, Obs debatt, 5.11.2015

"Hankintalaki on uudistettava kansalaisten ehdoilla" - Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 14.10.2015
"Valdebatt på Soc&Kom" - Svenska social- och kommunalhögskolan, 23.3.2015

"Sijoittajataloudesta ideatalouteen" - HBL, 4.3.2015

"Matalapalkkatyöt eivät sovi suomalaiseen hyvinvointimalliin" - Yle Radio Vega, 16.2.2015

"Suomalaiset työmarkkinat eriytyvät" - Svenska Yle, 23.1.2015

"SOTE-uudistuksessa tulee huolehtia palveluiden resursseista" - Svenska YLE, OBS Debatt 12.12.2014

"Suomesta on tulossa luokkayhteiskunta " - Svenska YLE, Aktuellt 17, 8.12.2014

"Suomalaiset eivät halua suuria tuloeroja " - YLE Puhe 3.11.2014

"Annetaan nuorille toinen mahdollisuus joustamalla opiskelijavalinnoissa " - Svenska YLE, 15.10.2014

"Euroopan suunnasta voisi järjestää kansanäänestyksen " - Helsingin Sanomat 17.9.2014

"Tarvitseeko hyvinvointivaltio pelastusta ?" -Terve-Sos -päivät, Lappeenranta 11.5.2014 (kohdasta 48:00 eteenpäin)

"Vaikeat ajat edellyttävät vahvoja turvaverkkoja " - Helsingin Sanomat 16.8.2013

"Hallituksen talouspolitiikka kasvattaa tuloeroja " - YLE Politiikkaradio 17.1.2013

"Työvoiman tarjonnassa ei ole ongelmia " - Helsingin Sanomat 20.2.2012

"Pohjoismainen hyvinvointimalli on muuttunut" - YLE, Kalle Haatanen 14.3.2011

"Näin Suomi päätti: Huonot työehdot ja matalat palkat palvelualalle " - Taloussanomat 1.3.2011

Tieteellisiä julkaisuja

Olen tutkinut pohjoismaisia hyvinvointivaltioita ammatikseni yli kymmenen vuoden ajan. Tässä joitain kirjoittamiani tai toimittamiani kirjoja ja artikkeleita:

Kananen, J (toim. (2017): Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Kananen, J (toim.) (2016): Antroposofisia virikkeitä Suomelle. Tampere: Ciris.

Kananen, J (2014): The Nordic Welfare State in Three Eras: From Emancipation to Discipline.
London: Routledge.

Kantola, A & Kananen, J (2013): Seize the Moment: Financial Crisis and the Making of the Finnish Competition State,New Political Economy vol. 18 (6): 811-826.

Kananen, J (2012): Nordic paths from welfare to workfare: Danish, Swedish and Finnish labour market reforms in comparison, Local Economy vol. 27 (5-6): 558-576.


Kananen, J (2008): Kilpailukyky ja tuottavuus 2000-luvun sosiaalipolitiikassa , Yhteiskuntapolitiikka vol. 73 (3): 239-249.