Kaupunkilaiset ideoimaan toimintaa

Keskeisin ongelma kaupungissamme on kaupunginosien eriytyminen. Helsinkiin uhkaa syntyä hyviä ja huonoja alueita vaikka kaikkien alueiden pitäisi olla hyviä omalla, persoonallisella tavallaan. Kaupungin päätöksenteossa pitää toimia päättäväisesti jotta tämä kehitys saadaan katkaistua. Helsinkiin tulee perustaa idearahasto, joka tukee elämää rikastuttavia projekteja alueilla, jotka uhkaavat jäädä kehityksestä jälkeen. Nämä asukkaiden ideoimat projektit voivat parantaa alueen viihtyvyyttä ja elävöittää kulttuuria. Rahastoa voidaan käyttää myös laajentamaan olemassa olevia projekteja kuten aikapankkeja, ruokaosuuskuntia tai jakamistaloutta.

Paras hoiva on lääkkeetöntä

Liian monelle mielenpulmista kärsivälle ja ikäihmiselle lääkkeet ovat ainoa hoitomuoto. Usein lääkkeistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lääketehtaat uskottelevat mielellään että lääkkeet tehoavat, mutta esimerkiksi masennuslääkkeet eivät välttämättä vaikuta paremmin kuin lumelääkkeet. Silti todella moni ihminen syö masennuslääkkeitä. Päihdepsykiatrisessa hoidossa ihmisille annetaan usein lääkkeitä aivan turhaan. Kemialliset lääkkeet eivät lisää hyvinvointia. Kaupungin tulee edistää lääkkeettömiä hoitomuotoja ja sitä, että hoivan avulla puututaan pahan olon tai sairauden juurisyyhyn.

Vastuullisempi yrityskulttuuri

Yhteisöveron tuotto on Suomessa romahtanut. Tämä on aiheuttanut hyvinvointivaltion rahoituskriisin. Yhä useampi yritys kiertää veroja esimerkiksi maksamalla palkkoja osinkoina tai erilaisilla yhtiöjärjestelyillä. Julkisissa, kilpailutetuissa hankinnoissa veroparatiiseja hyödyntävät yhtiöt ovat saaneet epäreilun kilpailuedun verrattuna rehellisiin pieniin yrityksiin, jotka maksavat oikean määrän veroja Suomeen. Helsingin tulee varmistaa, että sen alueella toimivat yritykset toimivat vastuullisesti,avoimesti ja reilusti. Haluan, että Helsinki on edelläkävijä taistelussa veroparatiiseja vastaan.

Muita tavoitteitani seuraavalle valtuustokaudelle:

  • Lisää luomuruokaa Helsinkiin
  • Tieto-opillinen monikulttuurisuus parantaa kaupungin palveluita
  • Paremmat pyörätiet, mallia Kööpenhaminasta
  • SOTE-palveluiden keskittämisestä luovuttava
  • Kiireetön kaupunki
  • Ei rakennuksia Keskuspuistoon
  • Persoonallisempaa rakentamista
  • Tiukempi ja parempi asuntomarkkinoiden sääntely johtaa järkevämpiin asuntojen hintoihin