Keskustan Sosiaali- ja terveyspoliittinen seura, hallituksen jäsen 2015-

Keskustan periaateohjelmatyöryhmän jäsen 2016-18

Reilu vero ry:n puheenjohtaja 2016-

Takoja-lehden toimituskunnan jäsen 2016-

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys, hallituksen jäsen 2017-