Miksi keskusta?

Minulta kysytään usein, miksi helsinkiläisenä sosiaalipoliitikkona olen keskustan ehdokas. Keskusta on perinteisesti puolustanut kaikille kansalaisille kuuluvaa perusturvaa, eli esimerkiksi työttömän peruspäivärahaa ja kansaneläkettä. Tämä perusturva kuuluu kaikille riippumatta siitä minkälaista työtä on tehnyt.

Perusturva on oleellinen osa hyvinvointimalliamme ja se on puolustamisen arvoinen asia. Siksi kuulun keskustaan. Keskusta on myös esittänyt perusturvan kehittämistä kohti perustuloa, mikä on hieno aloite.

Keskustalla on hieno aatteellinen tausta. Keskusta-aatetta voi luonnehtia monella tavalla. Se ei ole vain keskitie oikeiston ja vasemmiston välillä vaan jotain muuta.

Minulle keskustalaisuus on sitä, että pidän henkisiä arvoja niin tärkeinä, että yritän laittaa yhteisen edun oman etuni edelle. Henkinen ihmiskuva auttaa minua ymmärtämään jokaisen ihmisen ainutlaatuisen arvon. Se auttaa minua ymmärtämään myös itseäni.

Keskustalaisuus on myös sitä, että yhteiskunnan tasolla yritämme antaa jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittyä ihmisenä. Siten yhteiskuntamme ja kulttuurimme kehittyy ja kukoistaa. Siksi esimerkiksi sivistys ja koulutus ovat keskustalaisille tärkeitä.